Kontynuacja dzieła

 

Stowarzyszenie

Pomoc rolnikom

Pomoc dla szpitali

CO DALEJ - Świadectwa najbliższych współpracowników

Wyjazd Podkarpacian do Puy-du-Fou

Nadanie imienia Filipa Adwenta Niepublicznemu Zakładowi
Opiekuńczo-Leczniczemu w Cieszanowie - Nowe Sioło 16

Propozycja nadania Szpitalowi w Łańcucie imienia dr Filipa Adwenta

 

 

 

 

 

 

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk