powrót

 

 

 

 

 

Nadanie imienia Filipa Adwenta Niepublicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Cieszanowie - Nowe Sioło 16

 

17.06.2006 roku Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Cieszanowie przyjął imię Filipa Adwenta. Odprawiona została uroczysta Msza Święta po której nastąpiło poświęcenie Ośrodka. Do Ośrodka tego kierowana była pomoc jeszcze za życia Pana Filipa, po śmierci przekazane zostały dary w postaci łóżek sterowanych elektrycznie (widocznych na jednym ze zdjęć). Na Mszy Świętej zgromadzili się przyjaciele i współpracownicy Pana Filipa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk