powrót

 

 

 

 

 

 

List o zgodę

 

Niestety Zarząd nie uzyskał odpowiedzi na wystosowany list, nie mamy zatem zgody na to by w swej nazwie nosić imię Filipa Adwenta. W nadchodzącym czasie podjęta zostanie decyzja co do formy umożliwiającej wszystkim zainteresowanym kontynuowanie dzieła wraz z najbliższymi współpracownikami Pana Filipa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk