powrót

 

 

 

 

 

Pomoc dla szpitali

 

Pierwszy transport po tragicznej śmierci Pana Filipa

Sprawa Koronarografu

Transport darów 21.03.2006 do Caritasu i 27.03.2006 do Cieszanowa

Transporty darów do Przeworska i Lubaczowa

 

 

 

 

Prasa nie chciała w ogóle nic napisać o pierwszym po śmierci Posła Filipa Adwenta transporcie darów, pomimo że wszędzie była wysłana informacja na ten temat, w ślad za nią były telefony do redakcji by przypomnieć o zasługach Pana Filipa. Na ten temat nie zechciały napisać media świeckie, ale też nie zareagowały na to media katolickie - regionalne i krajowe. To smutne!

 

    

 

 

 

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk